Η Πηγή της Επίγνωσης

«Ο αληθινός Εαυτός είναι η Πηγή της Επίγνωσης» Λάο Τσε

Η επίγνωση του αληθινού Εαυτού είναι, για εμένα, το πρωταρχικό γονίδιο, το γονίδιο για ζωή (Gene for life), που ανυψώνει τον άνθρωπο σε μία διάσταση γεμάτη νόημα, χαρά, ευγνωμοσύνη και αυτοκυριαρχία. Το γονίδιο αυτό, όταν επανεργοποιείται πλήρως, επιτρέπει στην ανθρώπινη ύπαρξη να Είναι, συνειδητά, σε αρμονία με το Σύμπαν, και να εκφράσει με ανιδιοτέλεια την Αγάπη.