Διαλογισμός

Ο διαλογισμός και η πνευματική αφύπνιση

«Ο διαλογισμός οδηγεί στο απέραντο Κενό και συγκεντρώνει την βαθειά ηρεμία….Η επιστροφή στην Πηγή σημαίνει γαλήνη.» Λαο Τσε

      Ταο τε κινγκ – στοφή 16

Το Qigong προσφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα ποικιλία διαλογισμών. Ορισμένοι από τους οποίους εκτελούνται σε όρθια στάση, εν ακινησία ή εν κινήσει.

Ο δάσκαλος οδηγεί το μαθητή, μέσω οραματισμών που έχουν ως σκοπό να ηρεμούν το νου και να οδηγούν το σώμα σε μια βαθειά χαλάρωση. Μέσα στη σιωπή, το σώμα και ο νούς τρέφονται με την πρωταρχική, αγνή και άμορφη ενέργεια, χάρη στην επανασύνδεση που γίνεται μεταξύ σώματος και σύμπαντος.

Γαλήνη και Χαρά συνοδεύουν έναν πετυχημένο διαλογισμό και μια τακτική εξάσκηση επιτρέπει στο να νιώθει κανείς βαθειά ηρεμία, όποιες και αν είναι οι συνθήκες της καθημερινής ζωής. Τα αποτελέσματα που φέρνει ο διαλογισμός
παρατηρήθηκαν και αποδείχθηκαν επιστημονικά επανειλημμένα, με πολλαπλά τεστ.

Η άσκηση του διαλογισμού είναι ένας θαυματουργός βατήρας προς την πνευματική αφύπνιση:

     – Αναπτύσσει τη διαύγεια του πνεύματος και την ευλυγισία του νου
     – Διευκολύνει την συγκέντρωση
     – Καλλιεργεί την ευζωϊα, την ευτυχία, την ηρεμία
     – Δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα
     – Βελτιώνει την υγεία
     – Προωθεί την συνειδητοποίηση ότι είμαστε κλάσματα ενός μεγαλύτερου Παντός
     – Οδηγεί στην Γνώση του εαυτού και του σύμπαντος